From the recording MAULA

Your price

Karam Karam - Favour

Track download

Please choose a price: £ GBP (£0.99 or more)

Please pay at least £0.99

Out of stock

Lyrics

Karam karam karam karam karam karam Maula
Kar karam karam karam karam karam karam Maula

Subhan vee thu Rehmaan vee thu, sultaanan dha Sultaan vee thu.
Dunya noon banaavan wala thu, iss dunya dha nigihbaan vee thu.
Thu eyn ilah thu kibriyaa, theyra karam Maula.
Kar karam karam Maula.

Aey Raheem Kareem ‘Aleem rabba, thawfeeq ‘ibadat dhey dhey thu.
Mehshar vich sadqa sorney dha, sorghaat shafa'at dhey dhey thu.
Mein jundiyaan thakdha ravaan, thera haram Maula.
Kar karam karam Maula.

Faryaad ey merey dil dee ey,ey Maula pooree farma dhey.
Aaqa dhee nisbat dhey sadkey, in'aam dha rastha dhikhla dhey.
‘Aashiq ravaan sarkaar dha, thera karam Maula.
Kar karam karam Maula.