From the recording MAJESTY

Your price

Kullama Nadayta Ya Hu

Track download

Please choose a price: £ GBP (£0.99 or more)

Please pay at least £0.99

Out of stock

Lyrics

ALLAH ALLAH. ALLAH ALLAH. ALLAH ALLAH. ALLAH ALLAH
Kullama naadayta ya hu. Qaala ya ‘abdi anallah

Rabbi waj’al mujtama’na Ghaayatuhu husnul khitaamee
Wa’tinaa ma qad sa-alnaa Min ‘ataaya kaljisaamee

Wakrimil arwaha minna Bilqaa khayril anaamee
Wab ligil mukhtara ‘anna Min salaatiw wa salaamee